5 raske råd om hvordan møte stamming hos barnehagebarn

27.01.2022 | Stamming

Taleflytbrudd hos barn i barnehagealder er veldig vanlig, men det kan være vanskelig for foreldre og barnehageansatte å vite om det er stamming eller ikke. I dette innlegget vil vi kort skrive litt om hva stamming er og hvordan man i den tidlige fasen kan møte det.

Normale taleflytbrudd

Det er vanlig at barn, spesielt i perioder med rask språklig utvikling, har en del gjentakelser av hele ord, hyppige omskrivninger, fyllord og fyllyder. Dette anses som vanlig, men dersom dette skjer mye kan vi også vurdere det til at dette er tidlig stamming. Som regel går dette helt over av seg selv, eller kan komme litt i perioder. Stotring kan du lese mer om HER.

Stamming

Stamming er kjennetegnet av repetisjoner av ord, stavelser eller lyder. Det kan også være at barnet har forlengelser der barnet står i en lyd uten å gå over til neste. Blokkeringer kan også skje ved at hele lydproduksjonen stopper opp. Det er viktig å vurdere hvor anstrengt stammingen fremstår. Det kan du lese mer om HER.

wepik 2022026 232136

Stamming kan komme gradvis, men kan også komme brått og voldsomt. Her er 5 raske råd om hvordan voksne kan møte nyoppstått stamming hos barn.

Snakk om det

Mange foreldre er redde for å snakke åpent om stammingen med barnet. De ønsker ikke å «gjøre det til et problem». Vi har absolutt ingen forskning som tilsier at dette stemmer. Faktisk er nok det motsatte tilfellet. Vi vet nå at barn som stammer kan bli klar over dette før foreldrene plukker opp at de er bevisste på det. Om man ikke snakker åpent om det risikerer man å skape et tabu knyttet til stamming. Man trenger ikke ha lange samtaler om det med barnet, men bare nevne at barnet er flink som prøver å snakke selv om ordene sitter fast, eller spørre om han eller hun syntes det var litt vanskelig å si akkurat det ordet. Dette hjelper barnet med å vite at stammingen aksepteres og ikke er noe å skamme seg over eller gjemme bort.

Still færre spørsmål

Spørsmål kan være en konfronterende kommunikasjon som kan gi både tidspress og stille språklige krav. Vi råder derfor til å stille færre åpne spørsmål i perioder med stamming. Man kan heller stille mer lukkede spørsmål som er enklere for barnet å svare på, eller kommentere mer enn man stiller spørsmål. Det kan være et godt tips her at foreldre og barnehage overfører mer informasjon om hvordan dagen har vært, slik at man kan tilpasse spørsmålene sine.

Hold øyekontakt

Øyekontakt sikrer at barnet vet at han eller hun har din fulle oppmerksomhet. Dette reduserer tidspress og kan gi økt taleflyt.

Ta 2 sekunders pauser

Å ta en pause på omtrent 2 sekunder før man svarer på det barnet har sagt, kan være med på å redusere kommunikasjonshastigheten.

Kommuniser på barnets nivå

Perioder med mye stamming er ikke perioden for å lære barnet nye avanserte ord og formuleringer. Prøv heller å bruke barnets vokabular og setningslengde. Dette vil kunne være med å øke barnets flyt.

Søk hjelp

Noen barn vil trenge hjelp av logoped. Du kan lese mer om våre behandlinger HER.